Live-podcast: DET HANDLER IKKE OM DEG


DET HANDLER IKKE OM DEG: DET NORMATIVE BLIKKET

Malin Kulseth og Fuchsia Blix serverer sine hotteste takes om tingenes tilstand i aktualitetspodcasten «Det handler ikke om deg».💥

Kulseth og Blix har vervet seg til kulturkrigen og vil ta en ryddesjau i rørete debatter om identitet, ytringsfrihet og «woke», hvor det gjerne er de mest uberørte som setter seg i sentrum av samtaler som slettes ikke handler om dem.

Den 24. april kommer «Det handler ikke om deg» til Femfilm for å spille inn sin aller første liveepisode, og hovedtema blir det normative blikket i norsk film- og TV-bransje. 

Minoritetsperspektiver er underrepresenterte i norske produksjoner, og når de er inkludert blir de altfor ofte utilfredsstillende tolket gjennom den normative linsen til utenforstående.

Hvorfor er representasjon så viktig? Hvorfor er ikke gode intensjoner nok? Og er det virkelig sånn at woke-mobben aldri blir fornøyd med mindre alle filmer har minst én fattig, svart transperson med funksjonsnedsettelse? 🤷🏽‍♀️

Helene Aalborg

Film & feminisme siden 2010